www.wioskaindianskaudzika.pl

PRPI – Polski Ruch Przyjaciół Indian

PRPI powstał w latach 70 z inicjatywy chodzieskiej grupy Dakota – grupy młodych ludzi żywo interesujących się kulturą indiańską. Czerpali oni wiedzę od entuzjastów z całego kraju i zza granicy, ponieważ ich pragnieniem było rozwijanie swoich zainteresowań. Czasy były siermiężne i niełatwo było dostać się do źródłowych informacji dotyczących rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie wspominając już o podróżach. Dzięki wiedzy z literatury, filmów, czasopism, późniejszym kontaktom z Leszkiem Michalikiem i Sat-Okhiem, a także materiałom od Indiańskiej Babci – Stefanii Antoniewicz z Warszawy, grupa zainicjowała pierwszy Ogólnopolski Zlot Miłośników Indian w Chodzieży. To właśnie tu pod wpływem idei AIM-u* narodził się Polski Ruch Przyjaciół Indian.

Dzisiaj Ruch jest już wielopokoleniową i nieformalną organizacją zrzeszający entuzjastów z Polski i zza granicy interesujących się historią, kulturą materialną i duchową, rzemiosłem, współczesnym życiem Indian, literaturą, muzyką i tańcem. Wielu Indianistów to silne indywidualności, to osoby , które odnajdują się w różnych formach, między innymi takich jak organizacja Zlotów, lokalnych spotkań, Biegów Indiańskich, Festiwali Pow – Wow, wystaw, prelekcji popularnonaukowych, plenerowych imprez i „Indiańskich Wiosek”.

* AIM – American Indian Movement– organizacja Indian Ameryki Północnej